AN REUBADH AS GEIRE - Tubaist na h-Iolaire

AN REUBADH AS GÈIRE 24 Le taing do na daoine is buidhnean a leanas: Stuart Delves Iain MacLeòid - ùghdar ‘When I Heard the Bell’’ Aonghas MacNeacail airson a’ chiad leth den dàn ‘The Iolaire ’ le Iain Mac a’ Ghobhainn eadar-theangachadh Wilma Shalliday Fhuaireadh cead bho Dhonalda Henderson gus earrann a chleachdadh às an dàn ‘The Iolaire’. le Iain Mac a’ Ghobhainn. Fhuaireadh cead bho Aonghas Caimbeul gus an dàn ‘A-raoir Reubadh an Iolaire’ le Murchadh MacPhàrlain a chleachdadh . Cho fad ’s as fhiosrach leinn, tha na dealbhan uile anns an leabhar seo anns an àrainn phoblaich. Dealbh còmhdhaich © Ruaraidh Moireach Còmhdach a-staigh © An Lanntair Taobh-duilleig 3, 4 (bonn na duilleig air an taobh chlì agus an taobh deas), 5 (bàrr na duilleig air an taobh chlì, agus anns a’ mheadhan, deas agus clì) © Museum nan Eilean Taobh-duilleig 4 (bàrr) © Tasglann nan Eilean (Hebridean Archives) Taobh-duilleig 5 (bonn) © Tasglann nan Eilean (Hebridean Archives) Taobh-duilleig 6 (cùl-raon) © Birlinn Publishers Ltd Taobh-duilleig 10 (bàrr) © Urras Taigh-tasgaidh Leòdhais Taobh-duilleig 15 © Urras Taigh-tasgaidh Leòdhais Taobh-duilleig 17 © Leabharlann nan Eilean Siar Taobh-duilleig 20 © Museum nan Eilean Taobh-duilleig 21 (clì) © Museum nan Eilean Taobh-duilleig 21 (deas) © Anabel Marsh Taobh-duilleig 23 © Arthur Watson ’S ann bho dhuilleag Buidheann-obrach na h-Iolaire air Facebook tha na teacsaichean anns na bogsaichean dubha. Air a dhealbhadh le Wolffe www.WW100Scotland.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA4NTgz